Privacyverklaring

Wij nemen u privacy serieus

Beste bezoeker:

Artikel 1: Inleiding  

Dit is onze privacyverklaring. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.  Dat is namelijk wettelijk verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die begin 2018 definitief is ingevoerd. 
Iedereen die personengegevens verwerkt of beheert, moet aan die regels voldoen. De overheid cq de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, eist dat er netjes wordt omgegaan met de persoonlijke informatie. We leggen op deze pagina uit wat we doen om de veiligheid te vergroten.

Artikel 2 Bereikbaarheid

Deze regels hebben betrekking op ons bedrijf peertje projecten en groen in kantoor. Het bedrijf wordt beheerd door Tim Mikolajczak. Je kunt ons bereiken via het contactformulier op de website, de mailknop op de Facebookpagina van peertje projecten en groen in kantoor, of de Instagram van peertje projecten en groen in kantoor.

Artikel 3: Verzamelde gegevens

Peertje projecten en groen in kantoor verwerken je persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van peertje projecten en of groen in kantoor afneemt of als u onze contactformulier invult.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

het verlenen en factureren van onze diensten;

afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;

het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;

Peertje projecten en groen in kantoor  zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

U heeft wettelijk recht om de verwijdering van de gegevens te eisen. Je kunt dit doen door een email te sturen aan info@peertjeprojecten.nl

Artikel 4: Cookies

Peertje maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 5: Inzage en correctie

Je mag de gegevens die Peertje projecten en groen in kantoor over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.Je hebt het recht peertje projecten en groen in kantoor te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, Peertje projecten en of groen in kantoor zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Peertje projecten, groen in kantoor en uw privacybelang en zal je, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat je van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

U heeft wettelijk recht om de verwijdering van de gegevens te eisen. Je kunt dit doen door een email te sturen aan info@peertjeprojecten.nl

Artikel 6: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Peertje projecten en groen in kantoor, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 7: Google Analytics

Onze site is aangemeld bij Google Analytics en die verzamelt wél technische gegevens zoals welke browser er wordt gebruikt. 
Die informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jullie computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacyrglement van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze site wordt gebruikt in rapporten daarover aan ons te kunnen vertrekken. 
Via Google Analytics kunnen we zien waar de gemiddelde surfer vandaan komt, uit welk land en welke stad. We zien ook welke browser hij of zij heeft en welke pagina’s worden bezocht. Dat is handig voor ons, want daarmee zien we waar we op moeten letten als we verhalen schrijven of aan de website bouwen. Zo blijkt een flink deel van onze bezoekers de website te bezoeken met een mobiele telefoon. We zien niet wíe ons bezoekt. Dat kunnen we niet herleiden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Peertje projecten en of groen in kantoor heeft Google geen toestemming gegeven om de via peertje projecten en of groen in kantoor verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

De eerder genoemde Autoriteit Persoonsgegevens is dé toezichthouder

Artikel 8: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.